Zmiany anatomiczne w narzadach podczas goraczki

Zmiany anatomiczne w narządach podczas gorączki Niezależnie od zmian czynnościowych w ustroju, powstających w związku z gorączką, występują także zmiany anatomiczne w różnych narządach i tkankach. Mogą więc powstać zwyrodnienia w narządach miąższowych oraz w sercu, w naczyniach, w tkance mózgowej i mięśniowej. Stopień tych zmian będzie różny – w zależności od wysokości i czasu trwania gorączki oraz od stopnia zatrucia. Najczęściej zmiany anatomiczne są odwracalne i po skończeniu gorączki nastaje powrót do stanu prawidłowego. Niekiedy sprawy anatomiczne cofają się bardzo powoli, a czasem mogą pozostać nie stałe, upośledzając czynność zmienionego narządu. Znaczenie gorączki Jeżeli zastanowimy się nad znaczeniem gorączki dla ustroju, to zagadnienie to należy rozpatrzyć z dwóch stron. Z jednej strony pewne fakty wykazują, że gorączka wpływa dodatnio na choroby zakaźne. Przegrzanie np. zwierząt czyni je bardziej odpornymi zarówno na zakażenie jak i na przebieg choroby zakaźnej. Ochłodzenie zaś zwierzęcia czyni go bardziej wrażliwym na zakażenie. W klinice widzimy nieraz ciężkie obrazy niektórych chorób zakaźnych, przebiegających bez właściwej im ciepłoty. [więcej w: rhinafen, lux med domaniewska, eurodent gliwice ]

Powiązane tematy z artykułem: eurodent gliwice lux med domaniewska rhinafen