Zdrowa konkurencja – dlaczego i jak „wybór na plan publiczny” ad

Nowe zasady dotyczące prywatnego ubezpieczenia mogą w pewien sposób zachęcać prywatne plany do koncentrowania się na zapewnieniu wartości. Ale bez publicznego planu jako punktu odniesienia, tworzenia kopii zapasowych i sprawdzania prywatnych planów pozostaną kluczowe problemy na rynku ubezpieczeniowym. Być może najbardziej palącym z tych problemów są gwałtowne koszty. Publiczne ubezpieczenie zdrowotne ma znacznie niższe koszty administracyjne niż prywatne, uzyskuje większe upusty ze względu na swój szeroki zasięg i nie musi zarabiać, jak to czyni wiele prywatnych planów. Co więcej, doświadczenie z Medicare sugeruje, że publiczne ubezpieczenie jest lepiej przygotowane do kontrolowania wydatków w czasie, przy jednoczesnym zachowaniu szerokiego dostępu do opieki.4 Prawie wszystkie inne zaawansowane demokracje przemysłowe polegają znacznie bardziej na publicznym ubezpieczeniu zdrowotnym niż Stany Zjednoczone, a wszystkie mają niższą opiekę zdrowotną. koszty na osobę, ich koszty rosły wolniej, a mimo to utrzymały lepsze ogólne wyniki zdrowotne i znacznie silniejsze bezpieczeństwo zdrowotne dla wszystkich swoich obywateli.4
Oczywiście, istnieją uzasadnione obawy dotyczące wykorzystania siły przetargowej nowego planu publicznego – obawy odzwierciedlone w obecnych propozycjach alternatywnych modeli, które spełniłyby niektóre cele planu publicznego podobnego do Medicare, ale miałyby ograniczone możliwości bezpieczne niższe stawki i mogą być zarządzane przez rządy państwowe5, a nawet prywatne firmy ubezpieczeniowe w ramach zamówień publicznych. Jednak rozwodniony plan publiczny byłby poważnym błędem. Zamiast tego, plan publiczny powinien obejmować zabezpieczenia zaprojektowane w celu zapewnienia sprawiedliwego reprezentowania usługodawców, rozsądnych stawek początkowych oraz negocjacji na temat niższych cen, które nie wpływają negatywnie na dostęp pacjentów do opieki lub nie przekładają kosztów na prywatnych ubezpieczycieli.
Zamiast słabej alternatywy, nowy publiczny plan powinien być podobny do Medicare – krajowy, rządowy i zbudowany na bazie podstawowej infrastruktury Medicare. Ale nie powinno to być Medicare. Musi mieć szerszy zestaw korzyści. Musi mieć oddzielną pulę ryzyka. Powinno to poprawić sposób, w jaki Medicare płaci usługodawcom, w szczególności lekarzom. I, co najważniejsze, musi konkurować na równych warunkach z prywatnymi planami ubezpieczeniowymi. Oznacza to przede wszystkim, że jego administracja powinna być oddzielona od agencji, która zarządza nową pulą ubezpieczeń zdrowotnych, która zawiera umowy z prywatnymi ubezpieczycielami i reguluje je. Sędzia nie powinien mieć gracza w grze.
Stworzenie równych szans wymaga zwrócenia uwagi na trzy R z realnych konkurencji publiczno-prywatnych: zasady, które są takie same dla wszystkich planów, korekty ryzyka i cen regionalnych. Po pierwsze, nowy plan publicznego ubezpieczenia zdrowotnego i prywatne plany powinny być zgodne z tymi samymi podstawowymi zasadami. W ramach puli ubezpieczeń wszelkie publiczne subwencje do pokrycia powinny być dostępne na tym samym poziomie co każdy plan. Podobnie, plany prywatne muszą mieć odpowiednie rezerwy, a planowi publicznemu powinno się uniemożliwiać samodzielne wchodzenie w ogólne dochody, aby zapłacić za opiekę. Wszystkie plany muszą również akceptować wszystkich, którzy chcą się zapisać, i muszą być gotowi jasno określić ich warunki i otworzyć swoje książki, aby uzyskać podstawową weryfikację swoich wydatków i dochodów.
Istotne jest również dostosowanie ryzyka. W najszerszym możliwym zakresie rejestrujący się i plany nie powinny być karane, gdy plan przyciągnie mniej zdrowych uczestników.
Wreszcie, wszystkie plany muszą być w stanie ustalać swoje składki regionalnie
[więcej w: szpital szczeklika tarnów, neofuragina ulotka, lux med domaniewska ]

Powiązane tematy z artykułem: lux med domaniewska neofuragina ulotka szpital szczeklika tarnów