Zagadnienie resekcji

Zagadnienie resekcji. Za jedyny pełnowartościowy zabieg w raku odbytnicy należy uważać resekcję; tylko usunięcie guza w całości może zapewnić wyleczenie w pełnym znaczeniu tego słowa. Jeżeli dolna granica guza jest oddalona od zwieracza odbytu co najmniej o 6 do 8 cm, wówczas, biorąc teoretycznie, nic nie stoi na przeszkodzie do wykonania wycięcia, ponieważ część końcowa odbytnicy (pars analus recti) jest ukrwiona przez tętnicę odbytniczą dolną, a dzięki temu, że pomiędzy odbytnicą a okrężnicą wstępującą jest esica, nie ma trudności w połączeniu odcinków jelita po resekcji bez napięcia. Poza tym ma znaczenie również inna pomyślna okoliczność: wszystkie przewody chłonne biegnące od zatoki Morgagniego w górę zdążają wzdłuż tętnicy odbytniczej górnej i mogą być z tego względu usunięte. [więcej w: ubezpieczalnia czechowice, eurodent gliwice, janusz koman wikipedia ]

Powiązane tematy z artykułem: eurodent gliwice janusz koman wikipedia ubezpieczalnia czechowice