Wemurafenib w wielu nowotworach typu Nonmelanoma z mutacjami BRAF V600 cd 8

Brak odpowiedzi w kohorcie pacjentów z rakiem jelita grubego, którzy otrzymali monoterapię wemurafenibem, podkreśla tę możliwość. Chociaż precyzja przedstawionych tutaj szacunków częstości odpowiedzi jest ograniczona przez małe rozmiary próbek, wskaźniki w kilku kohortach, w tym anaplastyczne nowotwory tarczycy i cholangiocarcinoma, wydają się być niższe niż częstość zgłaszana dla czerniaka skóry. Dane te pokazują, że typy nowotworów zmutowanych w modelu BRAF V600 nie reagują jednolicie na terapię celowaną BRAF. Ważną implikacją jest to, że konwencjonalna nozologia nowotworów oparta na miejscu narządu (z podtypami molekularnymi) nie może być w pełni zastąpiona nozologią molekularną (np. Nowotwory z mutacją BRAF). Adaptacyjny charakter badań koszykowych pozwala badaczom na szybką ocenę nowych podejść terapeutycznych opartych na ważnych odkryciach laboratoryjnych. W przypadku raka jelita grubego zmieniliśmy wyniki badania, aby ocenić bezpieczeństwo i skuteczność skojarzonego leczenia wemurafenibem i cetuksymabem z powodu początkowego rozczarowania wynikami stosowania wemurafenibu w monoterapii. Chociaż aktywność kliniczna tego połączenia była niewielka, na wyniki leczenia mógł wpłynąć wysoki odsetek pacjentów, którzy wcześniej otrzymywali leczenie przeciwciałem anty-EGFR (44%, 12 z 27 pacjentów). Biorąc pod uwagę wysoce agresywną i odporną na chemioterapię naturę raków jelita grubego z mutacją BRAF V600, strategie wykorzystujące hamowanie podwójnego EGFR i BRAF zasługują na dalszą ocenę. Jednym z wyzwań w interpretacji wyników badań koszykowych jest wnioskowanie z niewielkiej liczby pacjentów. Chociaż częściową odpowiedź i regresję nowotworu obserwowano u pacjentów z anaplastycznym rakiem tarczycy, żółtaczką dróg żółciowych, anaplastycznym pleomorficznym guzem złośliwym, glejakami o wysokim stopniu złośliwości, rakiem ślinowym przewodu pokarmowego, surowiczym rakiem jajnika o niskim stopniu złośliwości, mięsakiem jasnokomórkowym, rakiem nieznanego pierwotnego typu i raka trzustki, największa z tych podgrup składała się z zaledwie ośmiu pacjentów. W kilku przypadkach leczono tylko jednego pacjenta z typem nowotworu. Chociaż te odpowiedzi są godne uwagi ze względu na ograniczone opcje terapeutyczne dostępne dla wielu z tych nowotworów, należy je interpretować ostrożnie. Wobec braku bardziej ostatecznych danych, które mogą nie być dostępne dla wielu chorób z powodu przeszkód logistycznych, dane te stanowią wyzwanie dla klinicystów, którzy chcą podejmować decyzje dotyczące leczenia na podstawie profilowania genomowego guza.
Podsumowując, stwierdziliśmy, że mutacja BRAF V600 jest ukierunkowanym onkogenem w niektórych, ale nie we wszystkich rodzajach raka. Niezależne od histologii, wyselekcjonowane na podstawie biomarkerów badania koszykowe są wykonalne i mogą służyć jako narzędzie do rozwoju molekularnej terapii nowotworowej. Potwierdzenie obiecującej działalności zidentyfikowanej w badaniach koszykowych często wymaga dodatkowych badań.
[hasła pokrewne: janusz koman wikipedia, xylometazolin w ciąży, łupież różowy giberta zdjęcia ]

Powiązane tematy z artykułem: janusz koman wikipedia łupież różowy giberta zdjęcia xylometazolin w ciąży