W przypadkach rokujacych pomyslnie odsetkowa liczba jednojadrzastych obojetnochlonnych wynosi mniej wiecej 1070

O małej oporności chorego dotkniętego bardzo ciężkim zakażeniem. Leukocytoza przekraczająca 25 OOO w 1 mm przemawia za ropieniem. W przypadkach rokujących pomyślnie odsetkowa liczba jednojądrzastych obojętnochłonnych wynosi mniej więcej 1070, w zapaleniu wyrostka robaczkowego niszczącym natomiast – średnio 28%. Liczby odsetkowe jednojądrzastych obojętnochłonnych przekraczające 4570 prawie zawsze świadczą o powstaniu ostrego rozlanego zapalenia otrzewnej. W miarę jego pogarszania się liczba jednojądrzastych obojętnochłonnych może dochodzić aż do 70-8270. Rokowanie powinno być bardzo ostrożne w wieku dziecięcym. Pomijając trudności rozpoznawcze, stojące w związku ze stosunkami anatomicznymi, trzeba się liczyć z tym, że w wieku dziecięcym ostre zapalenie wyrostka wiedzie często do jego przedziurawienia lub zgorzeli i wikła się rozlanym zapaleniem otrzewnej wskutek słabych obronnych sił ustroju. Niemniej groźne jest rokowanie w wieku podeszłym ze względu na podstępny charakter choroby i małą oporność ustroju. Rokowanie znacznie się pogarsza, jeżeli ostre zapalenie wyrostka dotyczy kobiety ciężarnej. Przyczynami tego są uniesienie kątnicy razem z wyrostkiem przez powiększoną macicę ku górze oraz zmniejszenie oporności na zakażenie podczas ciąży. Z uniesionego ku górze wyrostka sprawa zapalna łatwo rozprzestrzenia się na otrzewną, w przeciwieństwie do kobiet nieciężarnych, u których zapalenie wyrostka szerzy się często do jamy Douglasa. [patrz też: rhinafen, kręgozmyk leczenie, cital skutki uboczne ]

Powiązane tematy z artykułem: cital skutki uboczne kręgozmyk leczenie rhinafen