W ocenie ciezkosci przypadku nalezy kierowac sie nie poziomem ogólnej cieploty ciala na poczatku choroby

W ocenie ciężkości przypadku należy kierować się nie poziomem ogólnej ciepłoty ciała na początku choroby, lecz przede wszystkim zachowaniem się otrzewnej; szerzenie się miejscowych objawów otrzewnych, początkowo nawet łagodnych, pogarsza zawsze rokowanie, nawet gdy w ogólnym stanie chorego i zachowaniu się jego tętna nie ma jeszcze oznak niebezpieczeństwa. Zwłaszcza bardzo źle rokuje niska ogólna ciepłota ciała obok tętna wybitnie przyśpieszonego, małego, miękkiego, nieraz nieregularnego. Niepomyślnie rokują także wymioty krwawe oraz czarne, świadczące o ciężkim ogólnym zakażeniu (sepsis). Natomiast wilgotny język jest ceteris paribus objawem pomyślnym. Doniosłej wagi kryteria umożliwiające ocenę kierunku, w którym rozwija się zapalenie wyrostka, dostarcza systematyczne badanie liczby białych krwinek w krwi oraz % liczby jednojądrzastych obojętnochłonnych (według Arnetha) w zestawieniu z całym obrazem klinicznym. Mianowicie zmniejszanie się miernej początkowo leukocytozy (10 000-15 000 w 1 mm) z równoczesną poprawą obrazu klinicznego rokuje pomyślnie, natomiast mierna leukocytoza towarzysząca poważnym miejscowym objawom klinicznym i znacznemu przyśpieszeniu tętna (np. 18 000 białych- krwinek w 1 mm krwi przy ogólnej ciepłocie ciała 38,6° i tętnie 120 na minutę) rokuje źle, zwłaszcza jeżeli liczba białych krwinek stale maleje, to bowiem świadczy . [więcej w: rhinafen, cellulae carcinomatosae, neofuragina ulotka ]

Powiązane tematy z artykułem: cellulae carcinomatosae neofuragina ulotka rhinafen