Wyniki odlegle po operacji kroczowej i kroczowo-brzusznej

Wyniki odległe po operacji kroczowej i kroczowo-brzusznej. A. Włączając przypadki nieprzetrzymania operacji: Operacja kroczowa – 40,9% chorych żyło jeszcze 5 lat po operacji. Operacja kroczowo-brzuszna – 39,2% chorych żyło jeszcze 5 lat po operacji. Śmiertelność operacyjna w operacji kroczowej – 8,7 %, w kroczowo-brzusznej – 15%. B. Wyłączając przypadki nieprzetrzymania operacji: Operacja kroczowa – 44,9 % chorych żyło jeszcze 5 lat po operacji; Operacja kroczowo-brzuszna -47,1 % chorych żyło jeszcze 5 lat po operacji. Jeżeli brać pod uwagę wyłącznie przypadki z przerzutami do węzłów chłonnych, statystyka Dukesa wykazuje, że po operacji kroczowej przeżyło okres 5 lat 19 % chorych operowanych drogą kroczową, a 32 % – drogą kroczowo-brzuszną; wynika stąd zatem, że operacja kroczowo- brzuszna daje o 13 – 15 % lepsze szanse przeżycia 5 lat . [podobne: odzież medyczna, rezonans magnetyczny, long 4 lashes ]

przypadki, w których guz zajmuje wiecej niz polowe swiatla jelita

Jeżeli zatem kładziemy główny nacisk na doszczętność, nie na wynik czynnościowy, w dodatku nieraz stosunkowo krótkotrwały, gdyż dochodzi potem do przerzutów, odstąpimy od resekcji we wszystkich przypadkach, w których zachodzi duże prawdopodobieństwo istnienia przerzutów w obrębie układu chłonnego. Od operacji kroczowej wyłączamy za tern następujące przypadki: a) chorych poniżej lat 50, zwłaszcza kobiety, u których objawy kliniczne występują przez okres ponad 6 miesięcy; b) przypadki, w których guz zajmuje więcej niż połowę światła jelita; c) guzy należące do grupy III lub IV oraz przypadki raka galaretowatego. W wymienionych przypadkach musimy dążyć do jak największej doszczętności zabiegu, którą można uzyskać tylko drogą operacji kroczowo-brzusznej, przy czym musimy poświęcić zwieracz. [patrz też: long 4 lashes rzęsy, odzież medyczna, long 4 lashes ]