Spiroindolon KAE609 dla malarii Falciparum i Vivax AD 2

Doustne dawkowanie uzyskanego syntetycznego kandydata na spirotetrahydro-karbolinę KAE609 (cipargamin, dawniej NITD609, Novartis Institute for Tropical Diseases) zapewniało jednodawkowe wyleczenie w modelu grypy P. benerghei z malarią we krwi. Spiroindolony hamują PfATP4, a pasożytnicza błona plazmatyczna Na + -ATPazy, która reguluje homeostazę sodową i osmotyczną. In vitro, KAE609 wykazuje silne działanie zarówno na etapie bezpłciowym, jak i seksualnym pasożyta malarii. 10 U zdrowych dorosłych ochotników, nie było obaw dotyczących bezpieczeństwa stosowania KAE609 na pojedyncze dawki do 300 mg i wielokrotne dawki do 150 mg dziennie przez 3 dni (Leong J, Novartis Institute for Tropical Diseases: komunikacja osobista). Trzydniowy schemat 30 mg KAE609 dziennie dawał poziom ekspozycji, który według przewidywań był skuteczny w leczeniu malarii i dlatego został wybrany do badań klinicznych fazy 2. Metody
Projekt badania i nadzór
Główny m celem tego otwartego badania fazy 2 była ocena początkowego profilu skuteczności przeciwmalarycznej (klirens), bezpieczeństwa i profilu zdarzeń niepożądanych KAE609 w dawce 30 mg na dobę przez 3 dni u dorosłych z nieskomplikowaną P. falciparum lub malaria P. vivax.
Badanie to przeprowadzono w trzech lokalizacjach w Tajlandii: w Szpitalu Chorób Tropikalnych w Bangkoku oraz w szpitalu Mae Sot General Hospital i w jednostce badawczej Shoklo Malaria, zlokalizowanych w pobliżu północno-zachodniej granicy. Badanie zostało zatwierdzone przez komisje etyczne Wydziału Medycyny Tropikalnej, Uniwersytetu Mahidol, Tajlandzkiego Ministerstwa Zdrowia Publicznego oraz Instytutu Rozwoju Ochrony Nauki Człowieka i przez Oxford Tropical Research Ethics Committee.
Wszyscy autorzy gwarantują kompletność przedstawionych danych i analiz oraz wierność badania do protokołu. Pierwszy autor napisał pierwsze i kolejne szkice manuskryptu, za pomocą medycznego wsparcia ze strony Seren Communications, opłaconego przez Novartis, oraz ze składek wszystkich autorów.
Pacjenci
Odpowiednimi pacjentami byli mężczyźni i kobiety, w wieku od 20 do 60 lat, o masie ciała od 40 do 90 kg, gorączka lub gorączka w wywiadzie oraz potwierdzona mikroskopowo infekcja P. vivax lub P. falciparum z liczbą pasożytów w stadium aseksu od 5000 do 50 000 na milimetr sześcienny krwi. Kobiety w wieku rozrodczym nie były uprawnione. Kryteriami wyłączającymi były: ciężka malaria (według wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia z 2010 r.), 11 zakażenie przez wiele gatunków, poziom hemoglobiny poniżej 10,0 g na decylitr, schizonemia, ciężkie wymioty, odbiór jakiegokolwiek środka przeciwmalarycznego w ciągu ostatnich 14 dni lub otrzymanie innego badanego leku w ciągu ostatnich 30 dni, wywiadu klinicznie znaczących nieprawidłowości elektrokardiograficznych (skorygowany odstęp QT [wzór Bazetta],> 450 ms u mężczyzn i> 470 ms u kobiet), historia raka, przewlekła choroba wątroby lub ciężkie niedożywienie [podobne: lux med domaniewska, dermamed wrocław, janusz koman wikipedia ]

Powiązane tematy z artykułem: dermamed wrocław janusz koman wikipedia lux med domaniewska