Reforma publicznej opieki zdrowotnej i reformy ubezpieczenia zdrowotnego – zróżnicowane preferencje, zróżnicowane opcje

Reforma systemu opieki zdrowotnej i ubezpieczeń zdrowotnych z pewnością będzie wymagać połączenia wysiłków publicznych i prywatnych dla różnych grup ludności w różnych warunkach. Jedną cechą, która może pomóc w wyborach Amerykanów jako konsumentów, wyborców i podatników, jest menu planów ubezpieczeniowych zarządzanych przez organizacje publiczne i prywatne dla wszystkich grup ludności. Ludzie otrzymają ubezpieczenie, które im się podoba, i które będzie dla nich lepsze, jeśli będą mogli wybrać plan z wielu różnych opcji. Takie rozwiązanie uwzględnia zmienność preferencji konsumentów w zakresie ubezpieczeń: w jaki sposób chcą, aby ich ubezpieczyciel ograniczył lub rozszerzył wybór usług, jaki poziom ochrony finansowej chce i w jaki sposób chce wchodzić w interakcje z ich planem ubezpieczeniowym. Nawet teraz niektórzy konsumenci wybierają agresywne organizacje zajmujące się opieką zdrowotną, inni preferują łagodne preferowane organizacje, podczas gdy inni wybierają plany odliczające wysokie odliczenia. Jednym aspektem opieki zdrowotnej, która będzie musiała być zmienna, jest wielkość publicznych dotacji do ubezpieczeń: rodziny w pobliżu granicy ubóstwa będą kwalifikowały się do dużych dotacji, podczas gdy większość ludności o dochodach umiarkowanych do wysokich otrzyma skromne subsydia, przede wszystkim w celu pomocy osobom, które stanowią wysokie ryzyko. Obecnie te dwie grupy mają zupełnie różne opcje ubezpieczeniowe: osoby ubogie mogą zapisać się w programie Medicaid lub w państwowym programie ubezpieczenia zdrowotnego dzieci, podczas gdy większość ludności nieelastycznej otrzymuje ubezpieczenie za pośrednictwem pracodawców, subsydiowane przez wyłączenie z podatku odszkodowania wypłacanego w formie Składki ubezpieczeniowe. Dostępność opcji różni się w zależności od wielkości pracodawcy: duże firmy zwykle oferują wybór wielu programów prywatnych typu non-profit i prywatnych, ale żaden plan zarządzany publicznie; małe firmy prawie zawsze mają tylko jeden prywatny plan. Reforma powinna obejmować rozszerzenie oferty dla wszystkich grup: o wiele więcej prywatnych opcji dla subwencjonowanych i umiarkowanie bardziej prywatnych i publicznych opcji dla innych. Takie sformułowanie reformy może również pomóc w uzyskaniu zgody obu stron na rozszerzenie opcji ubezpieczeniowych dla wszystkich.
Jaka jest wartość oferowania takich wyborów. Dlaczego rząd nie mógłby wybrać planu zawierającego pojedynczy koszt, który zapewni, że wszyscy Amerykanie będą w stanie zaspokoić swoje potrzeby w zakresie opieki zdrowotnej w przystępny sposób, a następnie ogłosić zwycięstwo w zakresie nieubezpieczenia i inflacji kosztów opieki zdrowotnej. Jedną z odpowiedzi jest to, że nie ma planu, który udowodniłby, że osiąga wszystkie te cele. Zamiast tego konieczne będą kompromisy między dostępem, ochroną finansową i ograniczaniem kosztów – a różni Amerykanie są gotowi dokonać różnych kompromisów. Szczególnie wśród skromnie subsydiowanych, którzy płacą głównie za własne pieniądze (nawet jeśli są zamaskowani jako pieniądze pracodawców, gdzie pracodawcy kupujący ubezpieczenie muszą płacić niższe płace), pozwalanie ludziom na to, co chcą, jest dobrą rzeczą. Preferowane ubezpieczenie, a nie to, co ktoś wybiera dla ciebie, sprawi, że będziesz bardziej skłonny do pozostania ubezpieczonym i łatwiej będzie egzekwować każdy mandat. Konkurencja pomiędzy planami zapewnia zachęty do tego, aby każdy plan był jak najbardziej efektywny
[hasła pokrewne: xylometazolin w ciąży, eurodent gliwice, kręgozmyk leczenie ]

Powiązane tematy z artykułem: eurodent gliwice kręgozmyk leczenie xylometazolin w ciąży