Reforma publicznej opieki zdrowotnej i reformy ubezpieczenia zdrowotnego – zróżnicowane preferencje, zróżnicowane opcje ad

Oczywiście każda możliwość wyboru jest również okazją do popełnienia błędu, więc kluczowe znaczenie będzie miało dostarczenie nabywcom dobrych informacji. Poza cechami sieci pokrycia i sieci dostawców, niektórzy wolą plany ubezpieczeniowe z zarządzaniem prywatnymi firmami, które są wybierane przez rady dyrektorów i zmotywowane do maksymalizacji zysków lub dochodów, podczas gdy inni wolą plany zarządzane przez rząd, a Kongres służy (w pewnej odległości ) jako rada dyrektorów. Niektórzy ludzie ufają rządowi, że dokonują wyborów, które im się podobają i nie ufają prywatnym firmom, podczas gdy inni nie ufają rządowi i wolą wykorzystywać swoje szanse na rynku. Tak długo, jak nie ma wielkich korzyści z dominacji dużych planów na rynku (i nie sądzę, że istnieją), pozwalając obu takim grupom, że preferowana opcja jest lepsza niż jakikolwiek pojedynczy model dowolnego rodzaju.
Poza atrakcyjnością rynku, istnieje również potencjalnie ważny zysk polityczny. Silne i sprzeczne preferencje rynku lub rządu, nawet wśród osób, które zgadzają się co do potrzeby reformy systemu opieki zdrowotnej i zmniejszenia liczby osób nieubezpieczonych, od lat hamują proces polityczny. Umożliwienie niektórym Amerykanom dokonania wyboru, który im się podoba, nawet jeśli inni uznają to za błąd, nadal będzie dla niektórych trudnym ustępstwem, ale rozwiązanie z dwoma wyborami powszechnie akceptowane jako naprawdę neutralne może pozwolić na postęp, który przełamuje 40-letni polityczny logizm.
Zarówno w przypadku prawidłowego funkcjonowania rynku, jak i uczciwych kompromisów politycznych, otoczenie, w którym konkurują plany, musi być neutralne. Neutralność w gospodarce wymaga, aby na początku plany publiczne i prywatne miały umiarkowane udziały w rynku i miały takie same subsydia, reguły, wymogi, finanse i sytuację prawną. Etykietowanie jako równych szans , które zaczyna się od dominującego planu publicznego, uzbrojonego w federalne zakupy i władzę policyjną i wspieranego przez wpływ polityczny, narusza ekonomiczną koncepcję konkurencyjnego rynku. Może istnieć przypadek dla dominującego planu, takiego jak tradycyjny Medicare w ofercie dla osób ubogich lub starszych, lub na rynkach lokalnych, na których dostawcy mają siłę rynkową, ale nie ma dowodów na to, że Medicare odniósł sukces w kontrolowaniu wzrostu wydatków.
Jeśli ma istnieć neutralny, konkurencyjny rynek z planami publicznymi i prywatnymi, zwolennicy obu rodzajów planów muszą godzić się na sprawiedliwość; nie możesz mieć rządu określającego zasady, a co ważniejsze, płacącego sędziom, gdy ma drużyny na boisku. Uczciwość oznacza, że plany muszą rozpocząć się od niewielkich udziałów rynkowych – co oznacza, że Medicare nie może być ani nie jest powiązany z publicznym planem1. Być może na początku powinny istnieć co najmniej dwa konkurujące publiczne plany na każdym rynku. Finansowanie dochodów ubezpieczyciela powinno być jednolite: ten sam subsydium, niezależnie od planu, jaki wybierze konsument, oraz równe wymagania, które składki pokrywają koszty. Ponadto działanie, które jest prostym sporem dotyczącym umowy, takie jak domniemane przelicytowanie przez usługodawcę, nie może być przestępstwem federalnym, z surowszymi karami, jeżeli zostało to dokonane w ramach rządowego planu. Publiczne plany powinny również mieć swobodę konkurowania w neutralnym otoczeniu, bez większych subwencji na prywatne plany, aby dostać się na rynki geograficzne, na których w przeciwnym razie nie mogłyby przetrwać, żadnych zasad dotyczących przyjmowania wszystkich chętnych lekarzy lub w tym słabych dostawców w sieci, oraz nie ma ograniczeń co do tego, co i jak mogą zapłacić plany.
Opcja planu publicznego zachęca zainteresowane grupy do lobbowania polityków, aby wpłynęli na projekt planu i daje politykom władzę do rozwijania własnych poglądów
[więcej w: procto hemolan maść, cellulae carcinomatosae, rhinafen ]

Powiązane tematy z artykułem: cellulae carcinomatosae procto hemolan maść rhinafen