przypadki, w których guz zajmuje wiecej niz polowe swiatla jelita

Jeżeli zatem kładziemy główny nacisk na doszczętność, nie na wynik czynnościowy, w dodatku nieraz stosunkowo krótkotrwały, gdyż dochodzi potem do przerzutów, odstąpimy od resekcji we wszystkich przypadkach, w których zachodzi duże prawdopodobieństwo istnienia przerzutów w obrębie układu chłonnego. Od operacji kroczowej wyłączamy za tern następujące przypadki: a) chorych poniżej lat 50, zwłaszcza kobiety, u których objawy kliniczne występują przez okres ponad 6 miesięcy; b) przypadki, w których guz zajmuje więcej niż połowę światła jelita; c) guzy należące do grupy III lub IV oraz przypadki raka galaretowatego. W wymienionych przypadkach musimy dążyć do jak największej doszczętności zabiegu, którą można uzyskać tylko drogą operacji kroczowo-brzusznej, przy czym musimy poświęcić zwieracz. [patrz też: RTG panoramiczne, niacynamid, Pompy insulinowe ]

Powiązane tematy z artykułem: niacynamid Pompy insulinowe RTG panoramiczne