PRZYGOTOWANIE CHOREGO DO OPERACJI

W pozostałych przypadkach obowiązuje dokładne przygotowanie chorego, nawet wówczas gdy zamierzamy ograniczyć operację do utworzenia odbytu sztucznego; w raku odbytnicy obserwujemy często wybitne zmniejszenie oporności ustroju nawet po małych zabiegach. U chorych stosunkowo młodych i wychudzonych o dobrym stanie ogólnym możemy skrócić okres przygotowawczy do 1 tygodnia w przypadku raka nisko usadowionego i utrzymanej ruchomości guza; w innych przypadkach ustalamy ten okres a priori na 2-3 tygodnie i nie odstępujemy od powziętego raz postanowienia. Przygotowanie obejmuje narząd krążenia, oddychania, wątrobę, nerki, jelito, stan ogólny oraz skórę w obrębie pola operacyjnego w miejscu, gdzie zamierzamy utworzyć odbyt sztuczny. Przygotowujemy chorego według zasad, które podaliśmy w rozdziale o raku jelita grubego. [patrz też: rhinafen, medicus środa wlkp, xylometazolin w ciąży ]

Powiązane tematy z artykułem: medicus środa wlkp rhinafen xylometazolin w ciąży