Mutacja w TET2 w raku mieloidowym ad 9

Częstość mutacji TET2 u niewyselekcjonowanych pacjentów wynosiła 19% (15 z 81 pacjentów) z zespołami mielodysplastycznymi, 12% (24 z 198 pacjentów) z zaburzeniami mieloproliferacyjnymi, 24% (5 z 21 pacjentów) z wtórną AML i 22% (2 9 pacjentów) z przewlekłą białaczką mielomonocytową. Wykrywanie nabytych defektów genetycznych ukierunkowanych na obie kopie TET2 u 24 z 55 pacjentów wskazuje, że TET2 jest prawdziwym genem supresorowym guza w niektórych rakach szpikowych. W próbkach od pacjentów z zaburzeniami mieloproliferacyjnymi, którzy mieli zarówno mutacje TET2 i JAK2, mutacje TET2 wystąpiły jako pierwsze w trakcie choroby. Mutacje TET2 obserwowano w różnych podtypach zespołów mielodysplastycznych, zgodnie z doniesioną utratą heterozygotyczności i śródmiąższowych delecji na chromosomie 4q24 w tych podtypach.26,27 Podobne zdarzenia dotyczące chromosomu 4q24 odnotowano u pacjentów z zaburzeniami mieloproliferacyjnymi28 oraz u pacjentów z nawrotowym AML. 29 Mutacje TET2 obserwowano w prymitywnych komórkach CD34 + CD38-, a transplantacja ksenoprzeszczepowa wykazała obecność zmutowanego TET2 w hematopoetycznych komórkach macierzystych w próbkach od pacjentów z zaburzeniami mieloproliferacyjnymi. W obu zespołach mielodysplastycznych i zaburzeniach mieloproliferacyjnych wydaje się, że mutacja TET2 jest związana z amplifikacją zmutowanego klonu we wczesnych stadiach różnicowania hematopoetycznego.
Defekty TET2 obserwowano zarówno w zespołach mielodysplastycznych, jak i w zaburzeniach mieloproliferacyjnych, które są dwoma odrębnymi chorobami szpikowymi. Obecność klinicznych i biologicznych fenotypów charakterystycznych dla tych chorób prawdopodobnie wymaga co najmniej jednego dodatkowego zdarzenia przyczynowego, czego przykładem jest nasze odkrycie, że mutacje JAK2 V617F lub MPL W515L, które są odpowiedzialne za pewne cechy biologiczne zaburzeń mieloproliferacyjnych, były związane z mutacjami TET2. .
Nasze wyniki potwierdzają rolę TET2 typu dzikiego w kontroli równowagi między przeżyciem, wzrostem i różnicowaniem w normalnej hematopoezie. Wyjaśnienie szlaku biochemicznego leżącego u podstaw funkcji TET2 będzie wymagało dodatkowej pracy i może pomóc w zdefiniowaniu nowych mechanizmów odnowy i różnicowania krwiotwórczych komórek macierzystych.
[przypisy: xylorin cena, szpital szczeklika tarnów, eurodent gliwice ]

Powiązane tematy z artykułem: eurodent gliwice szpital szczeklika tarnów xylorin cena