Doszczetnosc resekcji nie godzi sie z operacja wykonana droga kroczowa

Jeżeli dodamy do tego, że chorzy chcą uniknąć odbytu sztucznego, zrozumiałe jest, że wielu chirurgów ma tendencję do stosowania wycięcia odcinka odbytnicy zawierającego guz z pozostawieniem części końcowej odbytnicy. Takie postępowanie jest. w części przypadków słuszne, nie mieliśmy jednak do chwili obecnej dość danych obiektywnych do rozstrzygnięcia pytania czy robić resekcję, czy amputację odbytnicy. Wydaje się, że badania Dukesa stanowią i pod tym względem krok naprzód. Doszczętność resekcji nie godzi się z operacją wykonaną drogą kroczową nawet w warunkach sprzyjających. Ze statystyki Dukesa wynika, że odsetek chorych, którzy przeżyli 5 lat po operacji kroczowej, wynosi 40 % w grupie A i B, a więc wynik nie był gorszy niż po operacji kroczowo-brzusznej; jednak w przypadkach przerzutów w węzłach statystyka Dukesa wykazała, że tylko 19 % chorych przeżyło 5 lat po operacji kroczowej, natomiast po operacji kroczowo-brzusznej 32%. [więcej w: centrum medyczne gizińscy, xylorin cena, łupież różowy giberta zdjęcia ]

Powiązane tematy z artykułem: centrum medyczne gizińscy łupież różowy giberta zdjęcia xylorin cena