Cechy znamienne tego guza sa takie same jakie ma naciek zapalny

Jeżeli zapalenie dzięki skleinom pozostaje ograniczone (perityphlitiss periappendicitis acuta), to wytwarza się – najczęściej w drugiej połowie pierwszego tygodnia – guz, usadowiony zazwyczaj przyśrodkowo od talerza biodrowego między kątnicą a powłokami brzusznymi. Cechy znamienne tego guza są takie same jakie ma naciek zapalny, z tą jedynie różnicą, że on nie ma skłonności do zmniejszania się i czasem okazuje chełbotanie oraz że objawy ogólne utrzymują się nadal. Rzadziej ropień bywa usadowiony w innych miejscach, mianowicie w dolnej części śródbrzusza ku przodowi od krezki okrężnicy między kątnicą i okrężnicą wstępującą z jednej strony a pętlami jelita cienkiego z drugiej strony, w miednicy małej, a nawet w lewym dole biodrowym lub w prawym albo lewym podżebrzu. Siedzibę ropnia w miednicy małej spostrzega się częściej u kobiet niż u mężczyzn w związku z niższym położeniem kątnicy. Atypowo znajdujący się ropień może być niewyczuwalny albo też wyczuwa się- go tylko przez odbytnicę lub pochwę. W warunkach pomyślnych ropień wsysa się w ciągu 4-8 tygodni. Bywa to jednak rzadko. Częściej sprawa przechodzi w stan przewlekły: gorączka, bóle i inne objawy mogą nawet ustąpić, natomiast nadal wyczuwa się guz dobrze ograniczony, zbity, nieruchomy, jeżeli jest on w ogóle dostępny obmacywaniu. Pod wpływem błędów dietetycznych, wysiłków fizycznych i innych czynników takie nieczynne ognisko może wybuchnąć ponownie. Ropień może przebić się do wolnej jamy otrzewnej, do jelit lub do innego narządu, wywołując odpowiednie objawy. W innych znowu przypadkach powstaje obraz ciężkiej posocznicy. [podobne: cellulae carcinomatosae, lux med domaniewska, centrum medyczne gizińscy ]

Powiązane tematy z artykułem: cellulae carcinomatosae centrum medyczne gizińscy lux med domaniewska