Ablacja częstotliwości radiowej w przełyku Barretta z dysplazją ad

Kiedy endoskop jest odchylony do góry, platforma obraca się, przynosząc elektrodę do przyłożenia z nabłonkiem. To urządzenie ma taki sam odstęp elektrod i zapewnia taką samą gęstość energii i gęstość mocy, co urządzenie obwodowe. W panelu F fotografia endoskopowa pokazuje małą pozostałą wyspę tkanki Barretta (zakreśloną kółkiem) 2 miesiące po pierwotnej ablacji obwodowej, przy czym większość tkanki powróciła do nabłonka neobazowego. W panelu G ta sama mała pozostała wyspa jest widoczna natychmiast po zastosowaniu ablacji o częstotliwości radiowej. Pozostała wyspa jest teraz objęta prostokątnym obszarem białego koagulatu. Przełyk Barretta definiuje się jako metaplazja nabłonka przełyku, z prawidłowym nabłonkiem nabłonka płaskiego, zastąpionym nabłonkiem kolumnowym, zawierającym komórki kubkowe, zwane również metaplazją jelitową (Figura 1A). Zmiana ta jest związana z chorobą refluksową przełyku.2 Około 10% pacjentów z przewlekły refluks ma przełyk Barretta, 3,4, a częstość występowania stanu w ostatnim badaniu populacyjnym wyniosła 1,6% .5 Stan ten wiąże się ze zwiększonym ryzykiem gruczolakoraka przełyku.6,7 Częstość występowania tego rzadkiego raka wzrosła o ponad 500% od 1970 roku. 8 Rak pozostaje wysoce śmiertelny, z 5-letnim wskaźnikiem przeżycia wynoszącym mniej niż 15% .9
Przełyk Barretta bez histologicznych objawów atypii komórkowej jest klasyfikowany jako niedysklastyczna metaplazja jelitowa. Jednak komórki metaplazji jelitowej mogą stopniowo narastać w bardziej nieprawidłowych cechach, od dysplazji niskiego stopnia do dysplazji wysokiego stopnia. Badania podłużne wykazały, że większość przypadków przełyku Barretta nie rozwija się poza niedysplastyczną metaplazją jelitową lub przejściową niewielką dysplazją.10,11 Jednak w przypadkach progresji do dysplazji wysokiego stopnia ryzyko raka przełyku może być większe niż 10%. na pacjenta-rok.12-14 Optymalna opieka nad pacjentami z dysplazją Przełyk Barretta jest niejasny.
Przeprowadziliśmy wieloośrodkowe, randomizowane badanie endoskopowej radioterapii ablacyjnej w porównaniu z procedurą pozorowaną. Obie grupy badane przeszły intensywny nadzór endoskopowy w celu monitorowania postępu choroby i odpowiedzi na leczenie.
Metody
Projekt badania
W 19 ośrodkach w Stanach Zjednoczonych rekrutowaliśmy pacjentów w wieku od 18 do 80 lat, u których występował przeważnie endoskopowo, nie-guzkowy, dysplastyczny przełyk Barretta o długości nie większej niż 8 cm. W przypadku pacjentów z wysokim stopniem dysplazji dodatkowo wymagaliśmy negatywnych wyników w badaniu USG endoskopowym w kierunku węzłów chłonnych i nieprawidłowości w ścianie przełykowej w ciągu 12 miesięcy przed rejestracją. Dotychczasowa endoskopowa resekcja błony śluzowej była dozwolona przez 8 tygodni lub dłużej przed rozpoczęciem badania, jeśli w następnej endoskopii wystąpiła dysplazja nie-guzowa. Kryteriami wyłączającymi była ciąża, aktywne zapalenie przełyku lub zwężenie uniemożliwiające przejście endoskopu, przebytą historię raka przełyku, żylaki przełyku, niekontrolowaną koagulopatię lub oczekiwaną długość życia krótszą niż 2 lata, zgodnie z oceną badacza terenu. Ryzyko związane z rakiem i konwencjonalne opcje leczenia (w tym esophagectomy u pacjentów z dużą dysplazją) zostały sprawdzone u wszystkich pacjentów, którzy wyrazili pisemną świadomą zgodę.
Pacjenci zostali losowo przydzieleni w stosunku 2: 1, aby otrzymać ablację z częstotliwością radiową (grupa ablacji) lub fikcyjną procedurę endoskopową (grupa kontrolna)
[hasła pokrewne: centrum medyczne gizińscy, cital skutki uboczne, dermamed wrocław ]

Powiązane tematy z artykułem: centrum medyczne gizińscy cital skutki uboczne dermamed wrocław